Anledningen till överskriften är enkel.

HV ( Hemvärnet ) är en frivillig organisation som funnits sedan -40-talet och består av män och kvinnor som utan tvång själva har valt att ställa upp för fäderneslandet! Bara det är respekt!
Idag när ingen vill göra någonting och absolut inte anstränga sig eller ta ansvar för något, så det är med stor stolthet jag ser på HV och dess frivilliga.
Män och kvinnor som ställer upp i vått och torrt och övar och deltar i skarpa fredsuppgifter när så behövs, utan att någonsin knorra över att det är blött och kallt eller att de inte får sova tillräckligt.

Att vi idag har riktat in oss mot en professionell arme kan höja moralen hos de som väljer att bli soldater på riktigt. Om FM ( Försvarsmakten ) lyckas med uppgiften att göra sig själv till en attraktiv arbetsgivare återstår dock att se.
( Idag har de enorma problem med rekryteringen bland annat pga, dåliga villkor, låga löner, bristfällig utrustning för sina soldater och ett tvångssystem för utlandstjänst. )

Under tiden ser jag HV som vårt nationella försvar med de mest motiverade soldaterna. De är inte de bäst utrustade med fordon och kommunikationsutrustning, men övrig utrustning är densamma som övriga försvaret. Dessutom är numera snittåldern närmare 30 år och den gamla gubben med Mausergeväret i hand och grå uniform är ett minne blott.
Flera av medlemmarna har varit ute på missioner på riktigt och tillför mycket värdefull kunskap.
En annan sak förutom frivilligheten är lokalkännedomen. Män och kvinnor som är med har ofta ett intresse av natur, jakt, djur och övrigt friluftsliv, förutom att de vill tjäna samhället med det som den numera inte själv klarar av pga alla besparingar.
Är det några som hittar i trakterna så är det dessa människor. Stigar, vägar, marker känns alltid igen utav någon i gruppen, vilket är ovärderligt när man har eftersök på försvunna personer. Här kan det handla om timmar i sämsta fall om kyla och väder är emot förutsättningarna och då vinner man mycket på att ett lokalt HV sätts in.

KFÖ ( Krigsförbandsövning )
Så heter den årliga obligatoriska övningen för oss medlemmar i HV. Varje år skall vi drillas i färdigheter och utvecklas än mer som individer och grupp.

I slutet på oktober tillbringade jag tillsammans med 350 andra några dagars intensivt övande av diverse olika moment i skogarna kring Villingsbergs övningsområde.
Långa dagar, sena nätter, regn, väta, svett och utmattning är sådant som inte går att undvika under en sådan här övning.
Det som gör mig stolt och får mig näst intill tårögd, är med vilken entusiasm och välvilja alla ställer upp! Trots att man är slut och blöt så kastar man sig ovillkorligen in i den ordern som behöver verkställas för att lösa uppgiften. Man tvekar aldrig och gnäll finns inte ens med på kartan!
Till vardags är detta människor som är ingenjörer, säljare, chaufförer, banktjänstemän, industriarbetare, egenföretagare, alla med olika bakgrund och förutsättningar.

Ett av momenten där vi drillades under övningen var naturligtvis framryckning och stridsställningar i gruppsformation, eftersom detta är ett av de skarpa moment vi behöver kunna om Försvarsmakten byter namn till Krigsmakten i ett skymningsläge i Sverige. Momentet övades flera gånger och svetten rann hos alla, samtidigt som adrenalinet flödade.
Vår instruktör drillade oss hårt ( professionell soldat från elitförband K3 ), men ingen gav sig och när dagen var över var vi fullständigt utpumpade.
Att se skrivbordsråttan, säljaren och chaffisen kräla runt i gräset, skitiga och svettiga och hantera sina AK4.or som om de vore en naturlig del av vardagen, skänker trygghet till nationen.

I det vanliga arbetslivet stannar man hemma om man är lite förkyld, snorig eller känner sig matt. Man gör bara det man måste eller helst inte ens det.

I FM sitter generaler och andra höga officerare på fina kontor vid HK i Stockholm och fjärmar sig alltmer från verkligheten som råder hemma och utomlands för sina soldater. Deras viktigaste uppgifter är att värna om sin egen tillvaro och skydda den mot framtida eventuella neddragningar.

Därför anser jag att HV och alla de frivilliga män och kvinnor som är med förtjänar så oerhört mycket mer respekt än de idag får från omgivningen.
Nästa gång ni ser grannen åka iväg i grönkläder så skratta inte åt honom eller henne, utan fundera istället själv över vad du tillför samhället och demokratin!

/ En av de stolta 23.000 frivilliga HV i Sverige!